CATEGORIA B:

1. Prezentare
2. Cursul auto
3. Taxe
4. Înscrierea la cursuri
5. Documente
6. Înscrierea la examen
7. Examenul auto

1. PREZENTARE

CATEGORIA B 

1. autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeste 3.500 Kg şi al căror număr de locuri pe scaune, în afara locului conducătorului, nu este mai mare de 8;

2. ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte  750 kg;

3. ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 4.250 kg. format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depăşeşte 750 kg.

2. CURSUL AUTO

CURSUL AUTO
Cursul pentru obţinerea permisului auto categoria B durează cel puţin 4 săptamâni, timp în care se efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 30 ore de pregătire practică (conducere auto) Pregătirea teoretică o precede pe cea practică.

Obligaţiile cursantului:
- să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;
- să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate şi caietul cursantului;
- să respecte programa de învaţământ şi indicaţiile instructorului auto;
- să promoveze testele finale de absolvire a şcolii.
 

3. TAXE (inclusiv combustibilul)

CATEGORIA B     = 1.500 lei

Taxa ora suplimentara: 50 lei/ora

Taxă întocmire dosare: 20 Lei / categorie examen

 

Suma poate fi plătita integral sau în rate, prima rată fiind de 1/3  din preţul contractului. Tariful de şcolarizare va fi achitat integral până la efectuarea numărului total de ore de pregătire practică. Achitarea ratelor se va face exclusiv la secretariatul scolii de soferi.

4. ÎNSCRIEREA LA CURSURI

Condiţii pentru înscriere:

- Copie carte (buletin) de identitate, din care sa reiasa domiciliul din judetul Mures;

- Apt din punct de vedere medical - aviz obtinut numai de la unitatea medicala atestata de Ministerul Transporturilor;

- Apt din punct de vedere psihologic - aviz obtinut numai de la o unitate acreditata in domeniul transporturilor;

- Vârsta: 18 ani (posibilitate de inscriere cu trei luni calendaristice inaintea implinirii varstei de 18 ani)

- Cazier judiciar 

- Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.(6) din O.U.G. 195/2002, cu excepţia cazurilor când a întrunit una din situaţiile prevăzute la art.116 alin.(1).

Înscrierea la cursuri se face la sediul S.C. CAMBUS S.A. din Calea Baratilor, nr.8, Albesti, jud. Mures,  după următorul program:

Luni - Joi       08:00 - 16:00

Vineri             08:00 - 14:00

Sambata, Duminică  -  Închis

La înscriere este necesară achitarea primei rate din taxa totală, prezentarea documentului de identitate si/sau permisul de conducere in original.
 

5. DOCUMENTE

Dosarul pentru examen cuprinde:

- Fişa de şcolarizare completata si  eliberată de scoala de soferi;

- Cerere de înscriere la examen - ''Domnule Şef Serviciu...'';

- Cazier judiciar (cu menţiunea " pentru examen auto");

- Chitanţa ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere (plătita la poștă cu mandat poștal)

- Copii - carte de identitate, permis de conducere.

 

6. ÎNSCRIEREA LA EXAMEN

Inscrierea la examenul teoretic se face prin programare online pe site-ul DRPCIV,  prezentand dosarul complet pentru examinare.

In urma promovarii cu succes a examenului teoretic, cursantul va fi programat automat la examenul de traseu.

 

7. EXAMENUL AUTO

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică.
Proba teoretică se suţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 26 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 30 de minute. După cinci răspunsuri greşite, proba teoretică se opreşte automat. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 22 de întrebări rezolvate corect.
Proba practică constă în conducerea autoturismului în traseu.