CATEGORIA A2:

1. Prezentare
2. Cursul auto
3. Taxe
4. Înscrierea la cursuri
5. Documente
6. Înscrierea la examen
7. Examenul auto


1. PREZENTARE

- motociclete cu puterea maximă de 35 kw, cu un raport putere/greutate care nu depăşeşte 0,2 kw/kg. şi care nu sunt derivate dintr-un vehicul având mai mult de dublul puterii sale;

2. CURSUL AUTO

Durata Cursului este de:

- 3 săptămâni când posedă permis de conducere pentru categoria A1 cu o vechime de până la 2 ani, timp în care efectuează 12 ore de pregătire teoretică şi 20 ore de pregătire practică (poligon şi traseu). Proba teoretică precede proba practică.

- 3 săptămâni când posedă permis de conducere pentru categoria A1 cu o vechime minimă de 2 ani, timp în care efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 10 ore de pregătire practică (poligon şi traseu).

- 4 săptămâni, când nu posedă permis de conducere sau are permis de conducere pentru alte categorii, în afară de AM, timp în care efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 26 ore de pregătire practică (poligon şi traseu).

OBLIGAŢIILE CURSANTULUI 

- să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;

- să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate şi caietul cursantului;

- să respecte programa de învaţământ şi indicaţiile instructorului auto;

- să promoveze testele finale de absolvire a şcolii.

3. TAXE(inclusiv combustibilul)

CATEGORIA A2 - 950,00 lei

Ore suplimentare: 50 Lei / oră

Taxă întocmire dosare: 20 Lei / categorie examen

Tariful de şcolarizare poate fi plătit integral sau în trei rate, prima rată fiind de 1/3 din preţul contractului. Tariful de şcolarizare va fi achitat integral până la efectuarea a 2/3 din numărul orelor de pregătire practică, în caz contrar se vor aplica penalităţi de 0,5% din valoarea sumei neachitate, pentru fiecare zi de întarziere.

Se poate plăti în numerar la casieria şcolii.

4. ÎNSCIEREA LA CURSURI

Vârsta: 18 ani fără trei luni;

- Apt din punct de vedere medical - aviz obtinut numai de la unitatea medicala agreata de Ministerul Transporturilor;

- Apt din punct de vedere psihologic - aviz.

Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.6 din OUG nr.195/2002, cu excepţia cazurilor când a intervenit una din situaţiile prevăzute la art.116 din alin.1 din OUG nr.195/2002.

Înscrierea la cursuri se face la Sediul  S.C. CAMBUS S.A.după următorul program:

Luni - Joi  08:00 - 16:00

Vineri      08:00 - 14:00

Duminică / Sâmbătă Închis


La înscriere este necesară achitarea cel puţin a primei rate şi prezentarea documentului de identitate si/sau permisul de conducere.

 

5. DOCUMENTE

- Dosarul pentru examen cuprinde:
- Fişa de şcolarizare eliberată de şcoală;
- Cerere de înscriere la examen, Domnule Şef Serviciu;
- Cazier judiciar (cu menţiunea, pentru examen auto);
- Chitanţa ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere (plătita la poștă cu mandat poștal)

Copii xerox:

- carte de identitate, permis de conducere (dacă este cazul)

6. INSCRIEREA LA EXAMEN

Inscrierea la examenul teoretic se face personal de catre cursant, la sediul DRPCIV Tg. Mures, sau prin programare online pe site-ul DRPCIV,  prezentand dosarul complet pentru examinare.

In urma promovarii cu succes a examenului teoretic, cursantul va  fi programat automat la examenul de traseu.

7. EXAMENUL AUTO

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică, în poligon şi traseu. Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 20 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 20 de minute. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 17 întrebări rezolvate corect.
Proba practică constă în efectuarea unor manevre în poligon într-un anumit timp, şi conducerea motocicletei în traseu.