Acte necesare eliberarii unui nou permis de conducere in cazul pierderii

  • Fisa detinatorului permisului de conducere ce va fi completata prin dactilografiere, cu poza atasata in spatiul dedicat, semnata in locul special prevazut si cu timbrul eliberat odata cu fotografiile lipit pe spatele acesteia;
  • Chitanta ce dovedeste plata taxei aferente permisului de conducere. Taxa poate fi platita la CEC;
  • Declaratia de pierdere inregistrata la cea mai apropiata sectie de politie;
  • Adresa de confirmare a pierderii permisului de conducere eliberata de Monitorul Oficial;
  • Copie dupa actul de identitate;
  • Fisa medicala eliberata de o unitate medicala competenta din care sa reiasa ca solicitantul este apt pentru a conduce masini pe drumurile publice.