Permise - categorii:

Error: No articles to display

Ce spun elevii:

CATEGORIA AM:

1. Prezentare
2. Cursul auto
3. Taxe
4. Înscrierea la cursuri
5. Documente
6. Înscrierea la examen
7. Examenul auto

Moped - vehicul, cu două, trei sau patru roti roţi, a cărui viteză maximă prin construcţie este mai mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h şi care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depaşeşte 50 cm3 sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depaşeşte 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric. Este asimilat mopedului cvadriciclul uşor, sa triciclul cu motor care pastreaza caracteristicile acestuia.

2. CURSUL AUTO

DURATA CURSULUI este de 2 săptămâni, timp în care efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 8 ore de pregătire practică în poligon (pregătirea teoretică o precede pe cea practică).

OBLIGAŢIILE CURSANTULUI

- să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;
- să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate şi caietul cursantului; 
- să respecte programa de învăţământ şi indicaţiille instructorului auto;
- să promoveze testele finale de absolvire a şcolii.

3. TAXE(inclusiv combustibilul)

CATEGORIA AM - 750 lei

Taxa ora suplimentara: 50 lei/ora

Taxă întocmire dosare: 20 Lei / categorie examen

Suma poate fi plătita integral sau în rate, prima rată fiind de 1/3  din preţul contractului. Tariful de şcolarizare va fi achitat integral până la efectuarea numărului total de ore de pregătire practică. Achitarea ratelor se va face exclusiv la secretariatul scolii de soferi.

4. ÎNSCRIEREA LA CURSURI

Conditii de inscriere

- VÂRSTA 16 de ani; (cu posibilitatea de inscriere cu trei luni inaintea implinirii varstei de 16 de ani, insa doar cu prezentarea unei procuri notariale  din partea parintilor, consimtind inscrierea minorului la scoala de soferi )

- Apt din punct de vedere medical - aviz obtinut numai de la unitatea medicala acreditata de Ministerul Transporturilor ;

- Apt din punct de vedere psihologic - aviz obtinut numai de la o unitate acreditata in domeniul transporturilor ;

- să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.6 din OUG nr.195/2002, cu excepţia cazurilor când a intervenit una din situaţiile prevăzute la art.116 din alin.1 din OUG nr.195/2002.

Înscrierea la cursuri se face la Sediul S.C. CAMBUS S.A. după următorul program:

Luni – Joi     08:00 - 16:00

Vineri            08:00 - 14:00

Sambata si  Duminică     -   Închis

La înscriere este necesară achitarea cel puţin a primei rate şi prezentarea documentului de identitate ;

5. DOCUMENTE

- Dosarul pentru examen cuprinde:
- Fişa de şcolarizare eliberată de şcoală;
- Cerere de înscriere la examen, Domnule Şef Serviciu;
- Cazier judiciar (cu menţiunea, pentru examen auto);
- Chitanţa ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere (plătita la poștă cu mandat poștal)

Copii xerox:

- carte de identitate, permis de conducere (dacă este cazul)
- act notarial al Reprezentantului legal(parinte) că este de acord ca persoana minoră să susţină examenul pentru obţinerea permisului de conducere (dacă este cazul).

6. INSCRIEREA LA EXAMEN

Inscrierea la examenul teoretic se face prin programare online pe site-ul DRPCIV,  prezentand dosarul complet pentru examinare.

In urma promovarii cu succes a examenului teoretic, cursantul va  fi programat automat la examenul de traseu.

7. EXAMENUL AUTO

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică, în poligon. Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 20 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 20 de minute. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 17 întrebări rezolvate corect.
Proba practică constă în efectuarea unor manevre în poligon într-un anumit timp.