Permise - categorii:

Error: No articles to display

Ce spun elevii:

Categoria C+CE Categoria C+CE

CATEGORIA C +CE:

1. Prezentare
2. Cursul auto
3. Taxe
4. Înscrierea la cursuri
5. Documente
6. Înscrierea la examen
7. Examenul auto

1. PREZENTARE

a) Categoria C:

1. autovehiculul, altul decât cele din categoria D, sau D1, a cărui masă totală maximă autorizată este mai mare de 3.500 Kg. şi care este proiectat şi construit pentru transportul a maximum 8 pasageri în afara conducătorului auto;

2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

b) Categoria CE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 Kg.

2. CURSUL AUTO

DURATA CURSULUI este de:

- 8 săptămâni atunci când este posesor de permis de conducere categoria B, cu o vechime mai mica de un an, timp în care efectuează 50 ore de pregătire teoretică şi 36 ore de pregătire practică în traseu pentru categotia C si 10 ore de pregatire practica in traseu pentru categoria CE.

- 7 săptămâni atunci când este posesor de permis de conducere categoria B cu o vechime mai mare de un an, timp în care efectuează 50 ore de pregătire teoretică şi 30 ore de pregătire practică, în traseu pentru categoria C si 10 ore de pregatire practica in traseu, pentru categoria CE. 

Pregătirea teoretică o precede pe cea practică.

OBLIGATIILE CURSANTULUI

- să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;
- să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate şi caietul cursantului;
- să respecte programa de învaţământ şi indicaţiile instructorului auto;
- să promoveze testele finale de absolvire a şcolii.

3. TAXE

Taxa de şcolarizare(inclusiv combustibilul) se poate afla la secretariat.

Suma poate fi plătit integral sau în rate, prima rată fiind de 1/3 din preţul contractului. Tariful de şcolarizare va fi achitat integral până la efectuarea numarului total de ore de pregătire practică. Achitarea ratelor se va face exclusiv la secretariatul scolii de soferi.

 

4. ÎNSCRIEREA LA CURSURI

CONDIŢII PENTRU ÎNSCRIERE

- VÂRSTA 21 de ani; (cu posibilitatea de inscriere cu trei luni inaintea implinirii varstei de 21 de ani)

- Apt din punct de vedere medical - aviz obtinut numai de la unitatea medicala acreditata de Ministerul Transporturilor ;

- Apt din punct de vedere psihologic - aviz obtinut numai de la o unitate acreditata in domeniul transporturilor ;

- Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.(6) din O.U.G. 195/2002, cu excepţia cazurilor când a întrunit una din situaţiile prevăzute la art.116 alin.(1).

Înscrierea la cursuri se face la sediul S.C. CAMBUS S.A după următorul program:

Luni - Joi    08:00 - 16.00

Vineri          08:00 - 14:00

Sambata, Duminică -  Închis


La înscriere este necesară achitarea cel puţin a primei rate şi prezentarea documentului de identitate si/sau permisul de conducere.

 

5. DOCUMENTE

Dosarul pentru examen cuprinde:

- Fişa de şcolarizare completata si eliberată de scoala de soferi;

- Cerere de înscriere la examen ''Domnule Şef de Serviciu...'';

- Cazier judiciar (cu menţiunea " pentru examen auto");

- Chitanţa ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere (plătita la poștă cu mandat poștal)

- Copii - carte de identitate, permis de conducere;

 

 

6. INSCRIEREA LA EXAMEN

Inscrierea la examenul teoretic se face prin programare online pe site-ul DRPCIV,  prezentand dosarul complet pentru examinare.

In urma promovarii cu succes a examenului teoretic, cursantul va  fi programat automat la examenul de traseu.

7. EXAMENUL AUTO

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică, pe traseu pentru fiecare categorie in parte.
Proba teoretică se suţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 26 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 30 de minute. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 22 de întrebări rezolvate corect pentru categoria "C", iar pentru categoria "CE" se va rezolva un chestionar cu 11 intrebari din care corecte minim 9.
Proba practică constă în conducerea autocamionului in trase – pentru categoria „C” si camion + remorca pentru categoria „CE”.