Permise - categorii:

Error: No articles to display

Ce spun elevii:

CATEGORIA A1:

1. Prezentare
2. Cursul auto
3. Taxe
4. Înscrierea la cursuri
5. Documente
6. Înscrierea la examen
7. Examenul auto


1. PREZENTARE

Motociclete din categoria A1, fara atas, cu o putere a motorului de maximum 11 kw si cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kw/kg, care poate atinge o viteza de cel putin 90 km/h. Daca motocicleta este actionata de un motor cu ardere interna, capacitatea cilindrica a motorului trebuie sa fie de cel putin 115 cm3. Daca Motocicleta este actionata cu un motor electric, raportul putere/greutate al vehiculului trebuie sa fie de cel putin 0,08 kw/kg.

2. CURSUL AUTO
 
Durata cursului este de:

- 3 săptămâni, când posedă permis de conducere categoria AM cu vechime de pana la 2 ani, timp în care efectuează 12 ore de pregătire teoretică şi 20 ore de pregătire practică (poligon şi traseu). Pregătirea teoretică o precede pe cea practică.

- 3 săptămâni când poseda permis de conducere pentru categoria AM cu o vechime minima de 2 ani, timp în care efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 10 ore de pregatire practică (poligon şi traseu).

-  4 saptamani cand nu poseda permis de conducere sau este posesor de permis de conducere alte categorii in afara de AM, timp în care efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 26 ore de pregatire practică (poligon şi traseu).

 

Obligaţiile Cursantului

- să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;
- să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate şi caietul cursantului; 
- să respecte programa de învăţământ şi indicaţiille instructorului auto;
- să promoveze testele finale de absolvire a şcolii.

3. TAXE (inclusiv combustibilul)

CATEGORIA A1      =  950 lei

Taxa ora suplimentara: 50 lei/ora

Taxă întocmire dosare: 20 Lei / categorie examen

Suma poate fi plătita integral sau în rate, prima rată fiind de 1/3  din preţul contractului. Tariful de şcolarizare va fi achitat integral până la efectuarea numărului total de ore de pregătire practică. Achitarea ratelor se va face exclusiv la secretariatul scolii de soferi.

4. ÎNSCRIEREA LA CURSURI

CONDIŢII PENTRU ÎNSCRIERE

- VÂRSTA 16 de ani; (cu posibilitatea de inscriere cu trei luni inaintea implinirii varstei de 16 de ani, insa doar cu prezentarea unei procuri notariale  din partea parintilor, consimtind inscrierea minorului la scoala de soferi )

- Apt din punct de vedere medical - aviz obtinut numai de la unitatea medicala acreditata de Ministerul Transporturilor ;

- Apt din punct de vedere psihologic - aviz obtinut numai de la o unitate acreditata in domeniul transporturilor ;

- Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.(6) din O.U.G. 195/2002, cu excepţia cazurilor când a întrunit una din situaţiile prevăzute la art.116 alin.(1).

Înscrierea la cursuri se face la sediul S.C. CAMBUS S.A după următorul program:

Luni - Joi    08:00 - 16.00

Vineri          08:00 - 14:00

Sambata, Duminică -  Închis


La înscriere este necesară achitarea cel puţin a primei rate şi prezentarea documentului de identitate si/sau permisul de conducere.

 

5. DOCUMENTE

- Dosarul pentru examen cuprinde:
- Fişa de şcolarizare eliberată de şcoală;
- Cerere de înscriere la examen, Domnule Şef Serviciu;
- Cazier judiciar (cu menţiunea, pentru examen auto);
- Chitanţa ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere (plătita la poștă cu mandat poștal)

Copii xerox:

- carte de identitate, permis de conducere (dacă este cazul)
- act notarial al Reprezentantului legal(parinte) că este de acord ca persoana minoră să susţină examenul pentru obţinerea permisului de conducere (dacă este cazul).

6. INSCRIEREA LA EXAMEN

Inscrierea la examenul teoretic se face prin programare online pe site-ul DRPCIV, prezentand dosarul complet pentru examinare.

In urma promovarii cu succes a examenului teoretic, cursantul va  fi programat automat la examenul de traseu.

7. EXAMENUL AUTO

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică, în poligon şi traseu. Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 20 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 20 de minute. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 17 întrebări rezolvate corect.
Proba practică constă în efectuarea unor manevre în poligon într-un anumit timp, şi conducerea motocicletei în traseu.