Dosar examen auto categoria A

 • Fisa de scolarizare, completata prin dactilografiere;
 • Fisa medicala eliberata de o unitate sanitara autorizata;
 • Avizul psihologic;
 • Fisa detinator de permis, completata prin dactilografiere;
 • Cazierul judiciar, cu mentiune "pentru examenul auto";
 • Chitanta care face dovada platii taxei de examen la CEC sau Trezorerie;
 • Fotografii tip permis, in dublu exemplar;
 • Copie carte de identitate, copie diploma de studii si copie permis de conducere (daca exista);
 • Fisa de evidenta a orelor de conducere, original si copie;
 • Chitante care demonstreaza achitarea integrala a taxelor de scolarizare, in copie.

 

Dosar examen auto categoria B

 • Fisa medicala, eliberata de o policlinica autorizata de Politia Municipiului;
 • Fisa de scolarizare, completata prin dactilografiere;
 • Aviz psihologic;
 • Cazier;
 • Fotografii tip permis de conducere x 2;
 • Copie dupa buletin sau carte de identitatii in format A4, diploma de studii si permis de conducere unde este cazul;
 • Chitanta doveditoare pentru achitarea taxei de examen auto;
 • Fisa de evidenta a orelor de conducere, in original si copie.

 

Dosar examen auto categoria C

 • Fisa de scolarizare, completata prin dactilografiere;
 • Fisa medicala, eliberata de o policlinica sau unitate medicala autorizata;
 • Aviz psihologic;
 • Fisa detinator permis, completata prin dactilografiere;
 • Cazierul judiciar, specificat pentru examenul auto;
 • Chitanta doveditoare a platii taxei de examen (la CEC sau Trezorerie);
 • Fotografii tip permis x 2;
 • Copie act de identitate, diploma studii, permis de conducere;
 • Fisa de evidenta a orelor de conducere, in copie si original;
 • Chitante doveditoare ale achitarii integrale a taxei de scolarizare, copii.

 

Dosar examen categoria CE

 • Fisa de scolarizare, completata prin dactilografiere;
 • Fisa medicala, eliberata de unitate autorizata;
 • Testare psihologica;
 • Fisa detinator permis, completata prin dactilografiere;
 • Cazier, specificat pentru examen auto;
 • Chitanta plata taxei de examinare (se poate plati la CEC sau Trezorerie);
 • Copie act identitate, diploma de studii, permis de conducere (dupa caz);
 • Copie si original fisa evidenta ore de conducere;
 • Chitante pentru dovada platii integrale a taxelor de scolarizare.